Новости портала

Новости касающиеся работы портала, обновлений и новых возможностей

Печать

Внимание студентам МО и Регион

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости портала

 

Рекомендуемые темы дипломного проекта на 2021-2022 учебный год

По специальностям Международные отношения и Регионоведения1 Корейский вопрос и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

2 Влияние внешней политики Пакистана на современное развитие Афганистана

3 Экономическая дипломатия Казахстана: проблемы и перспективы

4 Тенденции регионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

5 Роль дипломатии Казахстана в отношениях со странами Центральной Азии

6 Евразийский экономический союз (ЕАЭС): современное состояние и перспективы

7 ШОС и региональная безопасность в Центральной Азии на современном этапе

8 Проблемы энергетической безопасности Республики Казахстан

 

9 Развитие современных торговых связей Казахстана и Турции (2010-2021 гг.)

10 Сотрудничество Казахстана и России в области развития культуры (2000-2020 гг.)

11 Сравнительный анализ современного развития автомобильного рынка России и Узбекистана

12 Афганский кризис и региональная безопасность стран Центральной Азии

13 Торговое сотрудничество Республики Казахстан со странами ЕАЭС: проблемы и перспективы

14 Проблемы и перспективы приграничного сотрудничества Казахстана и России

15 Индустриально-инвестиционное сотрудничество Казахстана и Китая

 

16 Информационная безопасность Республики Казахстан: современное состояние и перспективы

17 Межпарламентские связи Казахстана и России

18 Экономическое сотрудничество Казахстана и Ирана в 2000-2021 годах

 

19 Энергетическая геополитика Китая в Центральной Азии

20 Казахстан и нефтяной фактор в

Каспийском регионе

 

21 Гибридті соғыстар ХХІ ғасырдағы қауіпсіздікке қауіп ретінде

22 Оңтүстік Қытай теңізіндегі территориялық даулар

Ресей және Қазақстан Еуразиялық көші-қон жүйесінде

Жапон-қытай қатынастарының қазіргі жағдайы және даму перспективалары

Қытай Халық Республикасының Оңтүстік-Шығыс Азиядағы саясаты

ҚХР-дың Африкадағы саясаты

Орталық Азиядағы Корея Республикасының жұмсақ күші

Испания мысалындағы қазіргі еуропалық сепаратизм

Бір Белдеу, Бір Жол бастамасы аясындағы Латын Америкасы мен ҚХР -дың қарым-қатынастары

Испания жария дипломатиясының моделі

Тәжікстан мен Қырғызстан арасындағы аумақтық даулар мәселесі

Испания мен Қазақстан арасындағы қатынастардың жағдайы мен даму перспективалары

ҚХР-ның Орталық Азиядағы жұмсақ күші

Қытайдың Шығыс Африкадағы экономикалық саясаты

Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қатынастардың жағдайы мен даму перспективалары

Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы: қазіргі жағдайы және даму перспективалары

Ұлыбритания мысалындағы заманауи еуропалық сепаратизм

АКШ-тың Таяу Шығыстағы саясаты

Террористік ұйымдардың жаңа технологияларды қолдануын талдау

Қазақстан-Түркия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас

Н.Ә.Назарбаевтың Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздікті нығайтуға қосқан үлесі”

Орталық Азиядағы Анклав мәселесі

Орталық Азиядағы Еуропалық Одақтың стратегиялық мүдделері

Сингапур мен Қазақстан Республикасы арасындағы ынтымақтастық

Араб және мұсылман мемлекеттерінің қарым-қатынасы: мәселелері мен болашағы

ЕО -ның экологиялық саясаты: жағдайы мен даму тенденциялары

Орталық Азиядағы трансшекаралық өзендер мәселелері

Қазақстан мен Қытай трансшекаралық өзендер мәселесі

Қазіргі кезеңдегі американдық-Кубалық қатынастар: жағдайы мен болашағы

Латын Америкасындағы интеграциялық процестердің ерекшеліктері

Әлемдік қаржы дағдарыстары және олардың 2000-2014 жылдардағы Қазақстан экономикасының қаржы және нақты секторларына әсері

Ауғанстандағы саяси дағдарыс және оның Орталық Азия үшін салдары

АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы жағдайындағы деглобализация процесі

Ресей мен Қытайдың Орталық Азиядағы өңірлік қауіпсіздік саласындағы өзара іс-қимылы: тетіктері мен стратегиялары

ҚХР-ның XXI ғасырдағы аймақтық саясаты

Жаңа жібек жолы – экономикалық интеграциялар алаңы ретінде қалыптасу мүмкіндіктеріне талдау»

Еуропадағы көші-қон мәселелері (Франция мысалында)

Орталық Азиядағы еңбек миграциясы мәселелері   

Шығыс Азия елдері аймақтануының өзекті мәселелері

Қытай мен Үндістанның Гималайдағы аумақтық дауы

Қазіргі кездегі Ресей-Азербайжан қатынастары

Қазіргі әлемде аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: Орталық Азия

Тропикалық Африка елдеріндегі кедейлік мәселелері

1 Корея мәселесі және Азия-Тынық мұхиты аймағындағы аймақтық қауіпсіздік

2 Пәкістан сыртқы саясатының Ауғанстанның қазіргі дамуына әсері

 

3 Қазақстанның экономикалық дипломатиясы: мәселелері және перспективалары

4 Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы аймақтық ынтымақтастықтағы тенденциялар

5 Қазақстан дипломатиясының Орталық Азия елдерімен қарым -қатынасындағы рөлі

6 Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО): қазіргі жағдайы мен перспективалары

7 ШЫҰ және қазіргі кезеңдегі Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік

 

8 Қазақстан Республикасының энергетикалық қауіпсіздігінің мәселелері

9 Қазақстан мен Түркия арасындағы қазіргі күнгі сауда қатынастарын дамыту (2010-2021 жж.)

10 Қазақстан мен Ресейдің мәдени даму саласындағы ынтымақтастығы (2000-2020 жж.)

11 Ресей мен Өзбекстандағы автомобиль нарығының қазіргі дамуын салыстырмалы талдау

 

12 Ауған дағдарысы және Орталық Азия елдерінің аймақтық қауіпсіздігі

13 Қазақстан Республикасының ЕАЭО елдерімен сауда ынтымақтастығы: мәселелері мен болашағы

14 Қазақстан мен Ресей арасындағы шекаралық ынтымақтастықтың мәселелері мен перспективалары

15 Қазақстан мен Қытай арасындағы өндірістік және инвестициялық ынтымақтастық

16 Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігі: қазіргі жағдайы мен перспективалары

17 Қазақстан мен Ресей арасындағы парламентаралық байланыстар

18 Қазақстан мен Иран арасындағы экономикалық ынтымақтастық 2000-2021 жж

19 Қытайдың Орталық Азиядағы энергетикалық геосаясаты

20 Қазақстан және Каспий аймағындағы мұнай факторы

21 Гибридные войны как угроза безопасности в XXI веке

Территориальные споры в 22 Южно-Китайском море

Россия и Казахстан в Евразийской миграционной системе

Текущее состояние и перспективы развития японо-китайских отношений

Политика Китайской Народной Республики в Юго-Восточной Азии

Политика КНР в Африке

Мягкая сила Республики Корея в Центральной Азии

Современный европейский сепаратизм на примере Испании

Отношения стран Латинской Америки и КНР в рамках инициативы Один Пояс Один Путь

Современная модель публичной дипломатии Испании

Территориальные споры между Таджикистаном и Кыргызстаном

Казахстанско-испанские отношения: состояние и перспективы развития

Мягкая сила КНР в Центральной Азии

Экономическая политика Китая в Восточной Африке

Сотрудничество Казахстана и ЕС:

состояние и перспективы развития

Казахстанско-Китайское сотрудничество: состояние и перспективы развития

Современный европейский сепаратизм на примере Великобритании

Ближневосточная политика США

Анализ использования новых технологий террористическими организациями

Дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией

Вклад Н. А. Назарбаева в укрепление региональной безопасности в Центральной Азии"

Проблемы анклавов Центральной Азии

Стратегические интересы Европейского союза в Центральной Азии

Сотрудничества между Сингапуром и Республикой Казахстан

Взаимоотношения арабских и мусульманских государств: проблемы и перспективы

Экологическая политика ЕС: состояние и тенденции развития

Проблемы трансграничных рек Центральной Азии

Проблема трансграничных рек Казахстана и Китая

Американо-кубинские отношения на современном этапе: состояние и перспективы

Особенности интеграционных про процессов в Латинской Америке  

Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние финансового и реального секторов экономики Казахстана по 2000-2014 года

Политический кризис в Афганистане и его последствия для Центральной Азии

Процесс деглобализации в контексте торговой войны между США и Китаем

Взаимодействие России и Китая в области региональной безопасности в Центральной Азии: механизмы и стратегии

Региональная политика КНР в XXI веке

Анализ возможностей становления нового Шелкового пути как площадки экономической интеграции

Миграционные проблемы в Европе на (примере Франции)

Проблемы трудовой миграции в Центральной Азии

Актуальные проблемы регионализации стран Восточной Азии

Территориальный спор Китая и Индии в Гималаях

Российско-Азербайджанские отношения на современном этапе

Проблемы обеспечения региональной безопасности в современном мире: на примере Центральной Азии

Проблемы бедности в странах Тропической Африки

1 The Korean issue and regional security in the Asia-Pacific region

 

2 Impact of Pakistani foreign policy on the modern development of Afghanistan

 

3 Economic diplomacy of Kazakhstan: problems and prospects

4 Trends in regional cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan

 

5 The role of Kazakhstan's diplomacy in relations with the countries of Central Asia

6 Eurasian Economic Union (EAEU): current state and prospects

7 SCO and regional security in Central Asia at the present time

 

 

8 Problems of energy security of the Republic of Kazakhstan

 

9 Development of modern trade relations between Kazakhstan and Turkey (2010-2021)

10 Cooperation between Kazakhstan and Russia in the field of cultural development (2000-2020)

11 Comparative analysis of the modern development of the automotive market in Russia and Uzbekistan

 

12 The Afghan Crisis and Regional Security of the Central Asian Countries

13 Trade cooperation of the Republic of Kazakhstan with the EAEU countries: problems and prospects

14 Problems and prospects of cross-border cooperation between Kazakhstan and Russia

15 Industrial and investment cooperation between Kazakhstan and China

16 Information security of the Republic of Kazakhstan: current state and prospects

17 Inter-parliamentary ties between Kazakhstan and Russia

18 Economic cooperation between Kazakhstan and Iran in 2000-2021

19 China's Energy Geopolitics in Central Asia

20 Kazakhstan and the oil factor in the Caspian region

21 Hybrid Wars as a Security Threat in the 21st Century

Territorial disputes in the South China Sea

Russia and Kazakhstan in the Eurasian migration system

The current state and prospects for development of Japanese-Chinese relations

People’s Republic of China’s policy towards Southeast Asia

People’s Republic of China’s policy towards in Africa

 

Soft power of the Republic of Korea in Central Asia

Modern European separatism on the example of Spain

Relations between Latin America and the PRC within the framework of the Belt and Road Initiative

Modern model of public diplomacy of Spain

Territorial disputes between Tajikistan and Kyrgyzstan

State and prospects for the development of relations between Kazakhstan and Spain

PRC's Soft power in Central Asia

China’s economic policy in East Africa

Condition and prospects of development of relations between Kazakhstan and the EU

Kazakhstan-Chinese cooperation: status and development prospects

Modern European separatism on the example of Great Britain

US Middle East Policy

An analysis of the use of new technologies of terrorist organizations

Diplomatic relations between Kazakhstan and Turkey

Contribution of N. A. Nazarbayev to strengthening regional security in Central Asia"

Problems of enclaves in Central Asia

Strategic interests of the European Union in Central Asia

Cooperation between Singapore and the Republic of Kazakhstan

Relations between Arab and Muslim States: Problems and Prospects

Environmental policy of the EU: state and development trends

Problems of transboundary rivers of Central Asia

The problem of transboundary rivers of Kazakhstan and China

American-Cuban relations at the present stage: state and prospects

Features of integration pro processes in Latin America

Global financial crises and their impact on the financial and real sectors of the economy of Kazakhstan in 2000-2014

Political crises in Afghanistan and its implications on Central Asia

The process of de-globalization in the context of the trade war between the United States and China

Cooperation between Russia and China in the field of regional security in Central Asia: mechanisms and strategies

China's regional policy in the 21 century

Analysis of the possibilities of the formation of the new Silk Road as a platform for economic integration

Migration problems in Europe (case of France)

Labor migration problems in Central Asia

Actual problems of regionalization of East Asian countries

China and India’s Territorial Dispute in the Himalayas

Russian-Azerbaijani relations at the present stage

Problems of ensuring regional security in the modern world: on the example of Central Asia

Problems of poverty in Tropical AfricaПечать

Внимание магистрантам МО и Регион

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости портала

Примерные темы магистерской диссертации

По специальностям -7М03111- Международные отношения, 7М03113-Регионоведение

 

Тема МД на казахском

Тема МД на русском

Тема МД на английском

 

Жаһандық саясаттағы ақпараттық және коммуникативтік технологиялар

Информационные и коммуникативные технологии в мировой политике

Information and communicative technologies in world politics

 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі экологиялық проблемаларды зерттеудегі жаңа тәсілдер

Новые подходы исследования экологических проблем в системе МО

New approaches to the study of environmental problems in the system of international relations

 

Дамушы елдердің сыртқы саясат стратегиясы: Қазақстан және Түркия мысалында

Стратегия внешней политики развивающихся стран: напримере Казахстана и Турции

Foreign policy strategy of developing countries: on the example of Kazakhstan and Turkey

 

Климаттың өзгеруі бағдарламаларының тиімділігі. (Қазақстан-Қытай)

Эффективность программ по борьбе с изменением климата ( Казахстан-Китай)

Effectiveness of climate change programs (Kazakhstan - China)

 

Covid 19 пандемиясы кезеңіндегі Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының экономикалық аспектісі

Экономический аспект казахстанско-китайских отношений в период пандемии Covid 19

Economic aspect of Kazakh-Chinese relations during the Covid 19 pandemic

 

G8 елдерінің доктриналары. АҚШ және Ресей мысалында

Доктрины стран G8. США и Россия на примере

Doctrines of the G8 countries. USA and Russia by example

 

Әлемдік саясаттағы БАҚ-тың құндылықтық амалдары

Ценностные подходы СМИ в мировой политике

Value approaches of mass media in world politics

 

Халықаралық қатынастар институттарының заманауи шарттарда трансформациясы

Трансформация институтов международных отношений в современных условиях

Transformation of institutions of international relations in modern conditions

 

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдар шеңберінде өз бастамаларын ілгерілету тәжірибесі (ЕҚЫҰ, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі мысалында)

Опыт Республики Казахстана по продвижению своих инициатив в рамках международных организациях (на примере ОБСЕ, СБ ООН)

The experience of the Republic of Kazakhstan in promoting its initiatives within the framework of international organizations (on the example of the OSCE, UN Security Council)

 

Тұрақты даму мақсаттарына жетудегі Қытай саясатын қайта қарау

Переосмысление политики Китая по достижению целей устойчивого развития

Rethinking China's Sustainable Development Goals

 

21 ғасырдағы саяси көшбасшылардың мінез-құлқын зерттеуге көзқарас

Подход к изучению поведения политических лидеров в 21 веке

Approach to the study of behavior of political leaders in 21st century

 

Бұқара психологиясы және сыртқы саясаттың ұжымдық қозғаушы күштері

Психология масс и коллективные движущие силы внешней политики

Psychology of the masses and collective driving forces of foreign policy

 

Образовательная программа: Международные отношения

Профильное направление

Тема МП на казахском

Тема МП на русском

Тема МП на английском

 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі цифрлық БАҚ-ры

Цифровые СМИ в обеспечении национальной безопасности

Digital media in ensuring national security

 

Қырғыз-тәжік қатынастары мысалында шекаралық қақтығыстардың контент анализі

Контент анализ приграничных конфликтов на примере кыргызско-таджикских отношений

Content analysis of border conflicts on the example of Kyrgyz-Tajik relations

 

Образовательная программа: Регионоведение

Научно-педагогическое направление

 №

Тема МД на казахском

Тема МД на русском

Тема МД на английском

 

Орталық Азиядағы қазіргі еңбек көші-қонының үрдістері

Тенденции современной трудовой миграции в Центральной Азии

Trends of modern labor migration in Central Asia

 

Сыртқы саясат құралы ретінде халықаралық гуманитарлық дипломатияның жаңа бағыты

Новое направление международной гуманитарной дипломатии как инструмент внешней политики

A new direction of international humanitarian diplomacy as a foreign policy tools

 

Қазақстан мен Ресейдің Еуразиялық интеграция жағдайындағы шекаралық ынтымақтастығы

Приграничное сотрудничество Казахстана и России в контексте Евразийской интеграции

Cross border cooperation between Kazakhstan and Russia in the context of Eurasian integration

 

 

Образовательная программа: Регионоведение

Профильное направление

Тема МП на казахском

Тема МП на русском

Тема МП на английском

1

Бітімгершілік келісімінен кейін Корей түбегінде бейбітшілік шартын жасаудың стратегиялары мен қиындықтары

Стратегии и проблемы в вопросах мирного договора на Корейском полуострове после соглашения о перемирии

Strategies and problems in the issues of a peace treaty on Korean peninsula since the armistice agreement

 

Печать

Внимание! Конкурс на стипендию

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости портала

КазУМОиМЯ имени Абылай хана объявляет конкурс на стипендию:

-         Президентскую стипендию

-         Стипендию  АО «КазУМО и МЯ имени Абылайхана»

-         Стипендии Ректора

Требование для участие в конкурсе (Скачать)

Документы принимаются до 15.09.2021г.

О портале...

Эта система предназначена для организации и управления учебным процессом КазУМОиМЯ им. Абылай хана.